Rätt till heltid – till priset av fler helger och delade turer?

Dela med dig

Umeå kommun har beslutat att dra igång ett projekt med namnet Hela Tiden, där all tillsvidareanställd personal inom kommunen ska kunna få heltid om de önskar detta.

Enligt jämställdhetsutskottet i Umeå kommun ska heltidsanställda inom kommunens äldreomsorg bara få arbeta 80 % av tiden på sina ordinarie avdelningar och den övriga tiden ska de växla mellan alla möjliga andra boenden. Det är en verklighet som känns igen för den som studerar utvecklingen av projektet i andra kommuner. Liknande projekt har nämligen testats i flera kommuner i landet och pågår ännu i de flesta av dessa kommuner. Resultatet av projektet i dessa kommuner ger en inte alltför uppmuntrande läsning.

Tidningen Kommunalarbetaren har gjort egna undersökningar bland Kommunals sektioner runt om i landet för att studera effekterna av projektet. I ungefär hälften av de aktuella kommunerna har det inneburit mer helgarbete och fler delade turer för personalen. I åttio procent av kommunerna har de anställda varit tvungna att fara runt mellan flera olika arbetsplatser och i tre fjärdedelar av kommunerna har de styrande politikerna försökt att erbjuda heltid till de som önskar helt utan att tillskjuta några ytterligare resurser. Tanken har alltså varit att människor skulle kunna gå upp i arbetstid utan att för den skull kommunen delar ut några ytterligare ekonomiska resurser till verksamheten. Genom enkel matematik går det att se det ohållbara i situationen.

Åsa Eriksson, undersköterska på Dragonens Äldrecenter säger följande: ”Det är bra att de som jobbar deltid erbjuds heltidstjänster, men då ska kommunen satsa resurser så att det blir riktiga heltidstjänster – inte göra alla anställda till ’springvikarier’”. I övriga kommuner tycks det vara precis detta som har hänt: samtliga anställda har förvandlats till timvikarier där man inte i förväg vet var man skall jobba, utan man blir uppringd och tillsagd var man ska jobba. Vidare har personal ofta fått pussla ihop sina scheman själva för att kunna nå upp till heltid eftersom inte all arbetstid har blivit schemalagd, vilket har lagt ett stort ansvar på de enskilda anställda.

Erfarenheterna från exempelvis Stenungsund och Finspång har varit att många anställda som tidigare jobbat heltid istället har gått ner i arbetstid för att slippa att flyttas fram och tillbaka mellan olika avdelningar och boenden. I Oxelösund rapporterar Kommunals ordförande att man aldrig har fått så mycket kritik från medlemmarna som när det gäller detta projekt som har reducerat heltidsanställda till timvikarier. Personal på flera orter i landet som Kommunalarbetaren har pratat med berättar om folk som tidigare har jobbat heltid, men nu gått ner till deltid och hellre tar en något lägre lön än att flytta fram och tillbaka mellan flera olika arbetsplatser. Sammanfattningsvis: rätten till heltid har fått en rakt motsatt effekt, att personal faktiskt istället har övergått från heltid till deltid.


Dela med dig