Juholt-affären: Mediedrev eller verklig skandal?

Dela med dig

I närmare fem år har Håkan Juholt låtit skattepengar betala för den fyra han delar med sin sambo i Stockholm. Förundersökningen är numera nedlagd, men en fråga hänger kvar i luften: var Juholt offer för ett hänsynslöst mediedrev, eller var hans handlande moraliskt olämpligt?

Alla riksdagsledamöter som bor mer än fem mil från riksdagen har rätt till ett rum i riksdagens fastigheter eller ersättning för en övernattningsbostad. S-ledaren Håkan Juholt är skriven i Oskarshamn men bor för det mesta i Stockholm tillsammans med sin sambo. Sambon ägde lägenheten redan innan hon träffade Juholt och är den enda som är skriven på adressen. Trots det så har S-ledaren anmält lägenheten som ”övernattningsbostad”, och fått hela hyran finansierad av skattepengar under närmare fem år.

Efter att Juholts ”bidragsfusk” avslöjades i Aftonbladet (AB) häromveckan inleddes en förundersökning som strax lades ner. Motiveringen var att reglerna var oklara för samboende. På riksdagens hemsida har man numera uppdaterat och förtydligat informationen kring regelverket, vilket gjordes i samband med avslöjandet. Regelverket säger dock ingenting om vad som gäller när en ledamot använder sin särbos lägenhet som övernattningsbostad, och det verkar som om riksdagsledamöter har gjort lite som de velat.

Det har även sagts att Juholt varit offer för ett sensationshungrigt mediedrev, och att journalister blivit ”nyttiga idioter” åt parter i en intern S-strid. Det vanligaste argumentet har varit att många av artiklarna som publicerades efter det inledande avslöjandet haft anonyma källor. Ofta har dessa varit ”högt uppsatta källor inom socialdemokratin”, som det heter i en artikel i AB, och det har på goda grunder spekulerats i om ”Juholt-affären” kan vara iscensatt eller åtminstone pådriven av Juholt-kritiska socialdemokrater. Sett i samband med frikännandet från partiets verkställande utskott ger det en tydlig signal om att splittringen är stor inom partiet.

Men oavsett mediedrevet, och oavsett om Juholt inte gjort något regelvidrigt, så kvarstår frågan: var det olämpligt? Efter ett sex timmar långt sammanträde beslutade socialdemokraternas VU att låta Juholt sitta kvar. Detta kan jämföras med till exempel ”Rainer-affären” i början av 80-talet, då det avslöjades att den socialdemokratiske justitieministern Ove Rainer skatteplanerat och kommit undan med endast tio procents skatt på sin miljoninkomst. Skatteplaneringen var helt lagenlig, men Rainer tvingades ändå avgå eftersom att handlingen ansågs moraliskt olämplig för en företrädare för ett arbetarparti.

Sedan Håkan Juholt blev S-ledare tjänar han sammanlagt 144 000 kronor varje månad, samma summa som Reinfeldt kasserar in. Hyran i parets gemensamma lägenhet ligger på ca 7 000. Regelverket må vara otydligt, och han må ha varit okunnig om sitt fel eller inte, men faktum kvarstår: Juholt har under fem års tid fått sin och sin sambos hyra finansierad av skattepengar. Detta är absolut olämpligt för en person som säger sig företräda ett arbetarparti. Genom sitt handlande äventyrar Juholt inte bara socialdemokraternas möjligheter att besegra Alliansen i riksdagsvalet 2014, i förlängningen har han skadat hela arbetarrörelsen.


Dela med dig