Bildts lögner om Lundin i Etiopien

Dela med dig

Utrikesminister Carl Bildt är i blåsväder igen. Den här gången handlar det om fallet med de fängslade svenskarna i Etiopien och, återigen, Bildts samröre med oljebolaget Lundin Petroleum.

Varför Bildts samröre med Lundin Petroleum (f.d Lundin Oil) bör nagelfaras i fallet med de fängslade svenskarna beror bl a på att Lundin Petroleum, under tiden då företaget bedrev råvaruutvinning i Sudan (1997-2003), troligtvis utnyttjade militären för att brutalt fördriva civilbefolkningen från oljefälten. Ett veritabelt folkmord utspelades framför ögonen på Bildt, vars roll bl a var att utarbeta etiska riktlinjer för företaget. Lundin Petroleum utreds nu för brott mot folkrätten, då man inte försökte bekämpa övergreppen mot civilbefolkningen.

Det var för att dokumentera och upplysa omvärlden om denna typ av övergrepp som de två journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson tog hjälp av gerillan för att ta sig in i den oljerika etiopiska Ogadenprovinsen, där Lundin Petroleum är involverat i oljeutvinning. Som uppges i faktarutan intill befinner sig de två fängslade svenska journalisterna i Etiopien i en prekär situation, och situationen försvåras troligen av utrikesminister Bildts passivitet.

Bildts försök att slingra sig ur situationen genom sitt påstående att Lundin Petroleum inte haft någon aktivitet i Etiopien, har avslöjats som oriktigt. Ekot uppger att under Bildts tid som styrelseledamot i Lundin Petroleum var bolaget verksamt i landet. Detta faktum har medfört att många frågar sig om det är lämpligt att Bildt arbetar för ett frisläppande av svenskarna, och till och med i de egna leden ifrågasätts vad Bildt egentligen har gjort för de två seriösa journalisterna, förutom att peka ut dem som ansvarslösa äventyrare.

Journalistförbundet, som står bakom de fängslade journalisterna, säger att svenska journalister inte tillåts närvara vid rättegångarna, som enligt DN har inletts kaotiskt och utan tolkar, samt med förbud för svenskarnas advokater att förbereda fallet genom att ta del av hela förundersökningen. Journalisterna tvingas dessutom att själva bekosta sina rättegångskostnader. Bildts iskalla och undflyende beteende, innebär naturligtvis en stor risk för att Persson, Schibbye och andra svenska journalister som genom sitt farofyllda journalistiska uppdrag ska utreda och rapportera missförhållanden i andra länder, kan skadas och fängslas under en stor del av livet. Den svenske journalisten Dawit Isaak har t ex suttit fängslad i Eritrea under tio år.

Att Reinfeldt fortsätter att hålla utrikesministern bakom ryggen fastän Bildts händer bara framstår som allt blodigare, ter sig både obegripligt och obehagligt. Bildt måste avgå.

Bakgrund

 • 1 juli grips och beskjuts journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye av etiopisk militär som upptäckt dem när de färdats med ONLF-gerillan. De förs till ett etiopiskt fängelse.
 • 4 juli kommenteras fängslandet av Carl Bildt med orden: ”Det här är ju ett område vi har avrått från att resa till, för det är ett farligt område.”
 • 7 september åtalas journalisterna och två gerillamedlemmar för terrorbrott och illegal inresa. Journalisterna erkänner att de olovligt tagit sig in i landet, men förnekar terrorbrott.
 • 12 september visar ett brev ifrån Martin Schibbye att de två journalisterna rest till Etiopien för att på plats, granska Lundin Petroleum (f.d Lundin Oil).
 • 7 oktober dementerar Carl Bildt i tv-programmet Skavlan att Lundin Petroleum har intressen i Etiopien. Denna dag samlas också flera hundra personer runt om i Sverige vid manifestationer för pressfrihet och journalisternas frisläppande.
 • 18 oktober inleds rättegången mot de två svenska journalisterna som riskerar upp till 40 års fängelse. Rättegången förflyttas dock då de medåtalade saknar försvarsadvokater och väntas återupptas den 1 november.

Källa: Dagens Nyheter

Business, olja och folkmord

 • Mellan åren 2000 och 2006 satt Carl Bildt i styrelsen för Lundin Oil (nuvarande Lundin Petroleum).
 • Företaget har bland annat utvunnit olja i det av FN bojkottade Sydafrika under tiden det styrdes av apartheidregimen, samt Kongo och ett flertal andra afrikanska länder. FN menade att Lundin Petroleum plundrade Kongo på dess naturresurser.
 • Sedan början av 1990-talet har Lundin Petroleum utvunnit olja i Sudan, i samråd med den sudanesiska regimen. Under samma period gjorde den sudanesiska militären sig skyldiga till massmord och massvåldtäkter. Bland andra Human Rights Watch och Amnesty menar att detta gjordes för att ”städa upp” i en orolig region inför Lundin Oils ankomst.
 • Bildt undviker ständigt att kommentera sådana kontroverser trots att svensk polis och åklagarmyndighet utreder bland andra Bildt som person, alltså inte företaget i sin helhet, i Lundin Petroleums inblandning i Sudan.
 • Mellan 2002 och 2006 satt Bildt i styrelsen för Vostok Nafta (nuvarande Vostok Gas) som äger andelar i ryska Gazprom, samtidigt som hans regering beslutade om att låta Vostok Nafta bygga en gasledning genom svenska vatten.

Dela med dig