Stöd Libyeninsamlingen!

Dela med dig

I dagarna skickar Stiftelsen Internationell Solidaritet och Libyska Föreningen i Västerbotten ut ett brev till olika fackföreningar och företag, med syfte att få bidrag till återuppbyggnaden av Libyen.

Khadaffiregimens nederlag har lett till en explosion av demokratisk aktivitet i Libyen. I de befriade städerna har massor med fria tidningar, radio- och TV-kanaler startats. Nya partier likaså. Men segern över Khadaffi innebär inte att demokratin nu är säkrad i Libyen. De 42 åren av diktatur och grymheterna under kriget har lämnat sår i det libyska samhället. Kriget innebar materiell förstörelse som nu kräver återuppbyggnad av exempelvis skolor, sjukhus och bostadsområden. Ett exempel är staden Misrata som bombarderades under tre månader av Khadaffis styrkor. Många människor skadades också under kriget och behöver nu rehabilitering.

Hjälp behövs också för att bygga upp demokratiska grundstrukturer. Ett viktigt exempel är fackföreningar. Under åren av diktatur var det omöjligt att engagera sig fackligt utan att riskera livet. Detta har gjort att människor inte är vana att organisera sig på arbetsplatserna. Libyen-insamlingen strävar efter att bistå med att bygga upp fackföreningar och har knutit kontakt med en representant för sjukvårdsfacket i Benghazi. Tanken är att via denna kontakt sträva efter att bistå i uppbyggnaden av en stark fackföreningsrörelse i landet.

Vill du stödja återuppbyggnaden av Libyen? Sätt in ett bidrag, litet som stort, på Bankgiro 758-8189! Märk din betalning ”Libyeninsamlingen”. Vill du hjälpa till på annat sätt – ring 073-037 92 81.


Dela med dig