Massgrav efter massaker hittad i Libyen

Enligt Dagens Nyheter och Al Jazeera har en massgrav, som tros härröra ifrån Khaddafiregimens massaker på politiska motståndare år 1996, påträffats vid den libyska huvudstaden Tripolis södra delar.

Det är vid Abu Salim-fängelset, som Khadaffi använt för att fängsla oppositionella, som en grav med minst 1200 offer har hittats.

Salim al-Farjani, som är medlem i en kommitté som inrättats för att identifiera kvarlevorna, säger att när han fick tillåtelse att beträda området med massgraven bevittnade han den fruktansvärda synen av kringspridda benknotor.

En läkare säger att det kan ta åratal att via DNA-analyser identifiera alla kroppar som bl a blivit indränkta i syra för att undanröja bevis. Man vädjar därför om internationell hjälp med det avancerade identifieringsarbetet. Den massaker som skedde 1996 har också direkta kopplingar till diktaturens fall eftersom upproret startades av att anhöriga till offren för massmordet demonstrerade mot fängslandet av den advokat som förde deras talan.

De makabra fynden som nu blottläggs är ytterligare bevis på den störtade regimens brott mot mänskligheten.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *