Hårda tongångar från arbetsgivarna inför avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen 2011-2012 har startat. Tongångarna är hårda. Arbetsgivarsidan skyller på den hotande ekonomiska nedgången och ställer mycket aggressiva krav. Bland annat vill Almega inte ha några garanterade löneökningar i sina avtal.

LO, å sin sida, kräver ettåriga avtal med lönepåslag på 3,5 procent, dock minst 860 kr/mån för heltidsanställda, samt en jämställdhetspott på 100 kr/mån för avtalsområden där snittlönerna ligger under 22 400 kr. Dessutom vill LO att möjligheterna till visstidsanställning begränsas till maximalt två år.

Uppseendeväckande är att samordningen mellan LO-förbunden redan har spruckit. IF Metall, Livs och GS har valt att ställa sig utanför LO-samordningen. Orsaken är den jämställdhetspott som ingår i LO:s centrala krav. Industrifacken menar att potten är för stor och att de lågavlönade kvinnor som finns inom deras avtalsområden inte gynnas. Kommunal har kontrat genom att säga att industrin inte ska utgöra norm för löneökningarna.

– Industrins avtal innehåller inga jämställdhetspengar. Då kan vi inte acceptera industrinormen som märke, säger Kommunals Annelie Nordström till LO-tidningen.

Industrifacken kör istället sitt eget race. De fem industrifacken IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer kräver ett ettårigt avtal med lönepåslag på 3,7 procent, med garanterade löneökningar på 560 kr/mån för alla. IF Metall kräver dessutom en ökning av avtalens lägstalöner med 910 kr/mån.

De privata tjänsteföretagen inom Almega, som vill att ingen ska garanteras löneökningar i centrala avtal, tycker att lönen ska bestämmas i en förhandling mellan chef och anställd. Facket ska inte ha något att säga till om. Teknikarbetsgivarna vill att alla villkor och löner i de centrala avtalen ska kunna förhandlas bort lokalt. De vill också förlänga visstidsanställningarna till 24 månader. I övrigt är arbetsgivarna mycket noga med att poängtera det osäkra ekonomiska läget. Något som facktopparna inte kunnat svara på annat än genom med att peka på att ekonomin inte är dålig just nu. De har inte ens förmått att lyfta fram industrins stora vinster under 2010 och 2011.

En av ljusglimtarna i avtalsrörelsen är ett initiativ från lagerarbetarnas fackklubb på Lagena i Stockholm. Tillsammans med ett femtontal klubbordförande för lagerarbetsplatser organiserade man en egen avtalskonferens den 3 september för att diskutera möjligheten att samordna avtalskraven inom partihandelsavtalets avtalsområde.

Redaktör

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *