Krismolnen tornar upp sig

Dela med dig

”I Europa tar det 10-15 år innan det värsta är över och kanske 20 år innan ekonomierna stabiliseras helt”, så säger avgående chef för Volvo Group, Leif Johansson, om den europeiska skuldkrisen. Andra bedömare tror på en kortare kris.

En rapport som oroat många bedömare handlar om arbetslösheten i USA. Under augusti 2011 skapades det inga nya jobb i USA. Det är den sämsta siffran sedan september 2010 och måste sättas i relation till att man räknar med att 150 000 nya jobb måste skapas varje månad i USA för att få ned arbetslösheten med omkring 0,5 procentenheter på ett år. USA har idag sju miljoner färre jobb än innan recessionen 2008.

Eftersom USA fortfarande är världens största ekonomi har förändringar i den amerikanska arbetslösheten stor effekt på den globala tillväxten. Uppåt 70 % av USA:s BNP utgörs av konsumtion och landet är fortfarande slutstation för många varor som produceras runt om i världen. Detta innebär att en ökad arbetslöshet i USA kan göra att efterfrågan på varor minskar globalt.

Även andra indikatorer pekar på en försämrad konjunktur. I USA, Euro-området samt Storbritannien sjönk det s.k inköpschefsindexet i augusti. I Euroområdet pekar indexet på en negativ tillväxt. I Kina blev förbättringen av indexet lägre än förväntat.

Enligt Världsbankens chef Robert Zoellick är världsekonomin ”på väg in i en farozon”. Zoellick menar att finanskrisen i Europa har blivit ”en självgående skuldkris, med allvarliga följder för valutaunionen, banker och vissa länders konkurrensförmåga”.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.