Kampanj krävs mot byggherrarnas översiktsplan

Foto Umeå kommun
Dela med dig

Beslutet att anta översiktsplanerna betyder två saker: dels att byggherrarna med Baltic i spetsen fortsätter att omforma Umeå efter sina kommersiella intressen, dels att alliansen mellan de styrande politikerna och köpmännen i Umeå har förstärkts.

Samtidigt vill Arbetarpartiet påminna om den breda opinion av umebor som engagerade sig mot beslutet att flytta stadsbiblioteket. Detta engagemang måste vi bygga vidare på i arbetet att slå vakt om den identitet som präglat Umeå under många decennier, dels i arbetet för att återskapa Tegssidans identitet, som pulvriserades då vägdragningarna styckade det som var en egen kommun fram till 1965.

Det är denna opinion som Arbetarpartiet kommer att sträva efter att nå ut till med vår alternativa plan, för kommunens – bland annat Umeås och Tegs, Holmsunds och Obbolas – utveckling. Vår plan ”för en mänsklig stad – på båda sidor om älven”, kommer vi att distribuera ut till 20 000 hushåll via Umebladet under sista veckan i september. Vi kommer också att utmana alliansen mellan kommun och kapital genom att presentera vårt alternativ då vi besöker bostadsområden, arbetsplatser och skolor.

Denna kampanj ”för en mänsklig stad – på båda sidor om älven” startar genom ett opinionsmöte nu på lördag 17 september. Alla – från Umeå, Teg, Holmsund, Obbola, m fl stads- och kommundelar, som vill delta samlas på Rådhustorget lördag 17 sept kl 12.00. Missade du detta opinionsmöte – ring eller maila Arbetarpartiet på 090-19 47 34 eller info@arbetarpartiet.se.


Dela med dig