Arbetarpartiets alternativa översiktplan har tre grundläggande utgångspunkter

Dela med dig

1) Kampen för förbättrad luftkvalitet i centrala Umeå måste prioriteras. Forskning visar att dagens halter av luftföroreningar i centrala Umeå leder till ökade besvär med exempelvis astma och cancer. Försök med avgiftsfri kollektivtrafik bör genomföras.

2) Satsning på Teg och Holmsund/Obbola. Arbetarpartiet anser att ett mål på 150 000 invånare år 2050 är mer realistiskt att uppnå. Tillväxten ska avlasta centrum. Teg och Holmsund/Obbola är områden där ett ökat invånarantal ger underlag för bättre närservice och därmed minskad trafik.  Vi vill också bygga bostäder nära handelsområdena på Ersboda och Strömpilen – för att minska transporterna.

3) Umeås identitet när det gäller stadsbilden måste bevaras. Vi vill därför återinföra förbudet mot att bygga högre än 3-4 våningar i centrala stan, på Haga samt Öst- och Väst på stan. Vi vänder oss emot att man öppnar för möjligheten till punktvis exploatering i den låga trähusbebyggelsen vid Storgatan genom centrum och vid kajen.

En längre version av programmet finns att läsa här


Dela med dig