Stiftelsen Internationell Solidaritet: Stöd Libyen-insamlingen!

Dela med dig

Den nystartade ”Stiftelsen Internationell Solidaritet” (SIS) bedriver sedan början på sommaren en insamling till stöd för frihetskämparna i Libyen.

SIS har hittills upprättat samarbete med Libyska föreningar i Malmö och i Umeå. En första hjälpsändning från libyer i Sverige nådde flyktinglägren vid den tunisiska gränsen samt Nafusa-bergen i västra Libyen. I sändningen ingick bland annat rullstolar som mottogs med stor tacksamhet på sjukhus i bergsstäderna.

– På vissa sjukhus i Nafusa-bergen har man idag mer resurser i form av rullstolar och medicin än före kriget, säger Saleh, en av de libyer som åkte ned till hemlandet med den första hjälpsändningen. Khadaffi använde oljepengarna till allt annat än sin egen befolkning.
– Men å andra sidan är behoven, i form av sjukvård till skottskadade människor, större nu än någonsin.

En andra hjälpsändning lämnade Sverige under vecka 29. Den bestod bland annat av två ambulanser från Sverige. Dessutom har man lyckats få överblivna sjukhussängar från olika landsting. Kontakter har upprättats med sjukhus i västra Libyen som speciellt efterlyser sjukgymnast-utrustning, vilket behövs i rehabilitering efter skottskador. Till denna andra hjälpsändning har Stiftelsen Internationell Solidaritet bidragit ekonomiskt.

SIS har också upprättat kontakter med en representant för sjukvårdsfacket i Benghazi. På sikt hoppas vi att kunna stödja även denna region med sjukvårdsutrustning och stöd för den fackliga organiseringen.

SIS kommer nu, tillsammans med libyska föreningar i Sverige, att vända sig till fackföreningar, företag och institutioner för att be om bidrag till Libyenkampanjen.

Fakta: Stiftelsen Internationell Solidaritet (SIS)

Insamlingsstiftelsen Internationell Solidaritet (SIS) stöder organisationer, nätverk, grupper eller annan sammanslutning utanför Sverige som bedriver ett aktivt arbete för stärkande av demokratiska fri- och rättigheter samt för humanitära hjälpinsatser som sjukvård, utbildning och därmed jämförbara verksamheter. SIS lägger en särskild vikt vid fackliga rättigheter. Förutom detta utgör även förtryckta politiska och religiösa grupper samt olika minoriteter målgruppen för SIS stödverksamhet.

SIS bedriver för närvarande ”Libyenkampanjen”. De medel som insamlas i denna kampanj kommer att användas för två syften. Dels för akut hjälp med sjukvårds- och hygienartiklar till krigets offer. Hjälpen förmedlas i första hand via egna kanaler (läs mer i artikel intill). Dels ämnar vi att få till stånd mer långsiktig hjälp för att återuppbygga landet efter Khadaffis fall. Det kan till exempel vara hjälp med att återuppbygga sjukhus/vårdcentral. Det handlar också om hjälp med att upprätta grundläggande demokratiska institutioner med fokus på fackföreningar.

SIS är nybildad och har ansökt om registrering hos Länsstyrelsen. Målsättningen för SIS är att 99% av insamlade medel ska användas för att täcka hjälpbehov.

Du som vill ge ett bidrag till frihetskämparna i Libyen kan, tills vidare, sätta in pengar på bankgiro: 758-8189, märk talongen Stiftelsen Internationell Solidaritet.
Vill du hjälpa till på annat sätt, t ex genom att donera sjukvårdsutrustning, kan höra av dig till SIS på telefonnummer 073-037 92 81.
Du kan även maila till Stift.InternationellSolidaritet@gmail.com.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.