Het budgetdebatt i Umeå kommunfullmäktige

Dela med dig

Arbetarpartiet: Nej till kommunledningens flummeri om ”kulturdriven samhällstillväxt” – Ja till grön industriell produktion

”Mest hettade det dock till när Arbetarpartiets Jan Hägglund anklagade samtliga fullmäktigeledamöter för att vara ’flummiga förvaltare’ utan egna idéer.
– Ni har inte skapat någonting nytt under de 20 år jag varit i kommunpolitiken. Ni lever bara på gamla lagrar, dundrade han och efterlyste industrisatsningar.”

Citatet kommer från Västerbottens Kuriren, som denna gång hade en utförlig rapportering om Arbetarpartiets insats på budgetfullmäktige. Grunden för Arbetarpartiets kritik mot kommunledningen är etablissemangets idé om ”kulturdriven samhällstillväxt”. Istället för att försvara industrijobb och kommunal service tror kommunledningen, på fullt allvar, att satsningar på att bli ”en ledande” kulturstad i Europa kan vara grunden för samhällsutvecklingen i Umeå.

– Vi är inte emot kultur, säger Jan Hägglund. Vi vill göra rimliga satsningar – exempelvis på att utveckla Vasaplan som ett kulturkvarter. Men vi tror att basen för en spirande kultursektor, såväl som för vård och skola, måste vara att utveckla den industriella produktionen och därmed försvara industrijobben.

Den industriella produktion Hägglund pratar om är grön.

– Universiteten och regionsjukhuset måste kompletteras med Grön Produktion, säger Hägglund. Umeås stora resurser kan bidra till att utveckla nästa generations industriella teknik där gröna produktionsmetoder – och klimatets behov – drar åt samma håll. Detta skulle komplettera Umeås traditionella bas – två universitet och ett regionsjukhus (NUS) – med en långsiktig och kraftfull satsning för att bli en framtidens industriort – utan att släppa prägeln av universitets- och skolstad. Detta är Arbetarpartiets alternativ till KS och alliansens ”kulturdrivna samhällsutveckling”.

En annan viktig del i Arbetarpartiets alternativbudget är förslaget att göra en rejäl satsning på stadsdelen Teg – som före 1965 var en egen kommun. Arbetarpartiet föreslår att kommunen ska verka för en större lokalisering av typen gymnasieskola eller Äventyrsbad på Teg – som en grund för att kunna ”återskapa” Tegs centrum.

Arbetarpartiet ville också göra en speciell satsning på att öka personaltätheten inom skola och äldreomsorg. 36 miljoner ville partiet avsätta för fler anställda inom äldreomsorgen.

– Pengarna tar vi från avskaffade politikerförmåner. Vi vill halvera kommunalrådens löner och skära ned ordentligt på konferenser som hålls utanför Västerbotten, avslutar Hägglund.


Dela med dig