Fackligt nätverk tar strid i bemanningsfrågan

Dela med dig

 

Denna midsommarhelg var det två år sedan striden på Lagena, där de anställda gick ut i vild strejk mot företagets planer på att avskeda fast anställda, och ersätta dem med inhyrd personal från bemanningsföretag. Striden blev uppmärksammad över hela Sverige, och satte fokus på problemen med bemanningsföretag och bristerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Bemanningsfrågan har varit en viktig fråga i flera fackförbund under de senaste åren, men trots att LO lovade krafttag i avtalsrörelsen 2010 så har inte mycket hänt. I IF Metall fick man igenom veto mot inhyrning om det finns uppsagd personal att tillgå, men till priset av att arbetsgivaren kan frångå turordningsreglerna vid återanställning. I Handels har det inrättats en nämnd som ska avgöra om man får hyra in personal vid uppsägningar, men denna nämnd lyder under samma regler som Arbetsdomstolen, och där har facket förlorat i alla ärenden!

Som en reaktion på denna flathet i frågan har ett initiativ startat inom Handels där ett nätverk av 35 klubbar på olika lagerarbetsplatser bildats. Nätverket har uppvaktat förbundsledningen med en skrivelse som kritiserar att inget gjorts i bemanningsfrågan, men också att inget gjorts i lönefrågan, mot lönespridning, och mot den obegripliga hanteringen av strejkvarslet våren 2010, där man bara tog med spridda grupper i varslet istället för att ta ut nyckelpunkter som t.ex. centrallager.

Nätverket samordnade också arbetet inför Handels kongress i slutet av maj och gjorde gemensamma motioner, där man bl.a. hade med följande krav: Veto i klubbarna mot inhyrning av personal; Allt arbete med egen personal; Ändringar i LAS för att minska arbetsgivarens möjlighet att hyra in personal genom att t.ex. utnyttja rätten till omplacering vid arbetsbrist, eller rätt till heltid; Mot privat arbetsförmedling. Motionen om bemanningsfrågan antogs av kongressen, även om ledningen i det längsta försökte manövrera bort den.

Denna seger, att få med sig förbundet, i alla fall på pappret, bådar gott inför avtalsrörelsen som börjar redan i höst, eftersom det bara är ett tvåårigt avtal som gäller. Kampstämningen är hög och nu gäller det att få ett avtal som tar tag i frågan på allvar, annars är man redo att gå ut i strejk. Det blir också en prövning av om förbundsledningen verkligen står bakom kongressens beslut.


Dela med dig