Endast en av 25 arbetslösa får 80 procent av lönen i A-kassa

Dela med dig

Många bär på en bild av 80 procentig ersättning av lönen vid arbetslöshet, men få personer når upp till den nivån och antalet underförsäkrade i arbetslöshetskassorna ökar för varje år.

År 2011 är det nionde året i rad som dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen inte höjs. Under dessa nio år har lönerna ökat med omkring 30 procent, medan de arbetslösa drabbats av urholkad ersättning och krångligare regler i arbetslöshetsförsäkringen.

Enligt Arbetslöshetskassornas samorganisations (SO) rapport Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011, får den som är arbetslös nästan aldrig ett fullgott skydd av A-kassan. Endast 4 procent av de f.d heltidsarbetande har 80 procent av sin tidigare lön i ersättning, t.ex. får lärare, administratörer och poliser bara ungefär 50 procent av sin tidigare lön. En prognos för 2011 är att endast 3 procent kommer att få 80 procent av sin tidigare lön.

Orsaken till de låga ersättningsnivåerna är b.la. att nästan ingen sektor på arbetsmarknaden har så låg lön att den ger 80 procent ersättning vid arbetslöshet. Harald Peterson ordförande i Arbetslöshetskassornas samorganisations (SO) konstaterar att dagpenningtaket bör indexeras och höjas i takt med den allmänna löneutvecklingen i samhället. Han menar att om de arbetslösas ersättning hade följt med löneutvecklingen, hade ersättningen varit 30 procent högre och dagpenningstaket hade legat på 885 kronor. Peterson säger att det är ytterst viktigt med en höjning av taket eftersom den arbetslöse måste kunna fokusera på jobbsökande, utan att behöva oroa sig för att man ska tvingas lämna hus och hem.

Dessutom har 60 procent av de arbetslösa ingen ersättning alls ifrån a-kassan. SO menar att även fler borde omfattas av försäkringen, t.ex. utlandsfödda, ungdomar och studerande, som idag ofta exkluderas ifrån arbetslöshetsersättning.


Dela med dig