Media och maktkoncentrationen i Umeå

Dela med dig

Västerbottens-Kuriren (VK) och dess ägare är den regionala motsvarigheten till Bonnier på det nationella planet. VK är inte bara en tidning – VK är ett regionalt medieimperium med förgreningar inom näringsliv och politik.

VK:s dominans på mediemarknaden är närmast total. VK-koncernen äger idag tidningen VK, 95 % av Västerbottens Folkblad (VF), 10 % av Norra Västerbotten samt nöjesmagasinet City och internetforumet Apberget. VK kontrollerar dessutom innehållet i radiokanalerna Rix-FM och Mix Megapol i Umeå. Utöver att VK redan äger VF, så har koncernen beslutat att i princip slå samman VK:s och VF:s nyhetsredaktioner.

VK och Balticgruppen bildar bolag
Under hösten 2009 bildade VK dessutom ett fastighetsbolag tillsammans med Balticgruppen, Umeås största kapitalägare. VK:s rapportering kring bolagsbildandet var pinsamt följsam. Den enda kritiskt röst som fick komma till tals, journalistikprofessor Jesper Strömbäck, fördömde affären ur demokratiskt och journalistiskt perspektiv (undangömd på sämsta plats).

Kopplingar till den politiska makten
VK har därtill kopplingar till den politiska makt som beslutar om de byggprojekt som Balticgruppen (och därmed även VK) tjänar pengar på. Tidningen kallar sig frisinnad liberal och ägs av en stiftelse med kopplingar till Folkpartiet (som även får 25 % rabatt vid annonsering). Dessutom håller även kommunen som bekant på att bilda ett gemensamt bolag med Balticgruppen inför byggandet av kulturhuset mellan broarna.

Exempel på hur denna sammansmältning yttrar sig i nyhetsförmedlingen hittar man i VK:s rapportering kring kulturhuvudstadsåret. Okritiskt och följsamt rapporterar man om de skrytprojekt som planeras – i nära samarbete mellan Balticgruppen, kommunen – och VK! Det missnöje som jäser bland umeborna, inte minst när det gäller flytten av biblioteket, väljer man att ignorera.

Det behövs en oberoende röst som står på arbetares, och andra löntagares, sida och som kritiskt granskar makteliten. Umebladet är ett första steg i uppbygget av en sådan röst.


Dela med dig