Kampen mot Kulturhus och flytt av stadsbiblioteket inledd

Dela med dig

Arbetarpartiet: ”Umeborna ska inte betala maktelitens skrytprojekt”

Den 31 januari togs det första av en lång rad beslut som krävs innan makteliten i Umeå kan påbörja bygget av prestigeprojektet ”Kulturmötenas Hus”. I planerna ingår bl a en flytt av stadsbiblioteket ner till det nya huset på kajen.

Fullmäktigedebatten som föregick beslutet var hård. Jan Hägglund, ledamot för Arbetarpartiet (fd Rättvisepartiet), visade att man till en betydligt lägre kostnad kan förvandla dagens stadsbibliotek till ett Kulturhus. Hägglund visade att dagens bibliotek, på befintlig plats, kan byggas ut med 3 500 m2. Om man dessutom bygger samman biblioteket med Folkets Hus Idun så får man tillgång till de scener och möteslokaler som finns inne i detta hus.

– Med vårt alternativ får man ett bra kulturhus med sin bas i redan existerande verksamhet för en betydligt billigare summa, sa Hägglund. Dagens bibliotek kostar 11 miljoner kr per år i hyra medan kostnaden nere på kajen beräknas bli 54 miljoner.

Vänsterpartiets ändrade linje i frågan om biblioteksflytten hängde tung över debatten. V skrev i sitt valmanifest att man inte skulle medverka till att flytta stadsbiblioteket – och man vann många röster på detta. Nu stöder partiet flytten – med fikonlövet att en del av bibliotekets ska lämnas kvar vid Vasaplan.

– Vi flyttar stadsbiblioteket och lämnar en trevlig liten värmestuga nere vid Vasaplan, avslöjade en folkpartist, vilket bidrog till att genera V ytterligare. Även de borgerliga partierna uttalade innan valet ett motstånd mot att flytta biblioteket – men har nu ändrat sig.

Jan Hägglund undrade i debatten varför man inte utrett vilka verksamheter som skulle inrymmas i det nya kulturhuset, eller hur stora ytor som behövdes för olika verksamheter.
– Detta är ett stadsutvecklingsprojekt och därför behöver man inte fundera över detaljer som vad som ska ingå i kulturhuset eller hur bussarna ska gå för att transportera folk till huset, svarade Marie-Louise Rönnmark (S).

Logiken i kommunledningens resonemang är att man bygger ett hus för 700 miljoner kr utan att veta vad som ska finnas i huset eller hur människor ska ta sig dit. Allt pekar på att det är helt andra bevekelsegrunder än kommuninnevånarnas kulturbehov som ligger bakom byggplanerna.
– Bakom planerna ligger en intressegemenskap mellan toppolitiker och fastighetsjätten Balticgruppen, säger Jan Hägglund. Politikerna vill ha ett skrytbygge att visa upp när Umeå blir kulturhuvudstad år 2014. Balticgruppen hoppas att möjligheten att erbjuda ett nybyggt kulturhus i anslutning till ett likaledes nybyggt hotell ska öka omsättning och inkomster. Men det blir Umeborna som får betala med sämre kulturmöjligheter och nya hot mot kvalitén i vård, skola och omsorg.

Hägglund har dock inte gett upp hoppet om att kunna stoppa flytten av stadsbiblioteket.
– Vi spelade en avgörande roll när det gällde att stoppa bygget av ett P-garage för 150 miljoner kr under Rådhusesplanaden. Också i detta ärende hade besluten fattats, men kommunledningen fick backa p g a ett folkligt missnöje.
– Så det är med goda förhoppningar vi nu inleder en kampanj mot flytten av stadsbiblioteket, avslutar Jan Hägglund.


Dela med dig