Frågor och svar om den egyptiska revolutionen

Dela med dig

Riskerar fundamentalismen att stärkas om Mubarak tvingas avgå?
Hittills har revolutionen haft en rakt motsatt effekt. I december skedde flera attacker mot landets kristna minoritet. Men under protesterna i Kairo och Alexandria har kristna och muslimer skyddat varandras gudstjänster. Rörelsen har haft en sekulariserande effekt på det egyptiska samhället.

Vilken roll spelar Muslimska brödraskapet i protesterna?
Negativ. Brödraskapets ledning var mycket sena att ansluta sig till rörelsen även om många ärliga kämpar finns bland organisationens gräsrötter. Brödraskapet var först med att sätta sig i förhandlingar med regimen – trots att kravet på Mubaraks avgång inte tillmötesgåtts.

Vilken är EU:s inställning till händelserna i Egypten?
Hycklande! Efter att under 30 år ha stött Mubaraks regim ger man nu stöd till ”demokratin” i allmänna ordalag. Men ingen kräver Mubaraks avgång. Jämför detta med agerandet i samband med det vitryska valet i december. Efter förföljelser mot oppositionen frös EU vitryska tillgångar och införde reseförbud för presidenten Lukasjenko. USA beslutade om skärpta sanktioner mot landet. Orsaken till tystnaden kring Egypten är att Mubaraks fall skulle kunna innebära en demokratisering av hela regionen. Något som skulle drabba västs ekonomiska och politiska intressen i hela Mellanöstern.


Dela med dig