Filmtips: Svinalängorna

Handlingen är en filmatisering av Susanna Alakoskis augustprisade roman; Svinalängorna. Flickan Leena kommer från en finsk missbrukarfamilj i sjuttiotalets Ystad.

Man får följa den nu vuxna Leena då hon i tillbakablickar minns sin barndom som präglats av alkoholism och misshandel. Hon tvingas att ta ett stort vuxenansvar för sej
och sin lillebror, som hon försöker skydda, medan föräldrarna super och bråkar.

Detta har den vuxna Leena ägnat sitt liv åt att helt förtränga, men blir brutalt påmind om det då hennes sjuka mor försöker ringa henne. Trots sina ansträngningar att
slippa träffas driver hennes make på, och hela familjen åker ner till sjukhuset i Skåne.

Trots att detta är en gripande mörk historia  rymmer också filmen drag av försoning mot slutet, mellan  Leena och hennes döende mor. Leena har ändå likt ett maskrosbarn klarat sej och skapat en varm, trygg familj runt sej.

Huvudrollen spelas av Noomi Rapace, vilket hon gör på ett alldeles utmärkt sätt. Den unga, bräckliga Leena gestaltas av Tehilla Blad, också hon gör en fantastisk rolltolkning. Leenas föräldrar; Outi Mäenpää och Ville Virtanen är lysande och oberäkneliga.

Filmen är angelägen och sällan har barns utsatthet för vuxnas missbruk visats så naket. Den skulle kunna vara en bra utgångspunkt för debatter om alkohol- och socialpolitik.

Jag tycker filmen är mycket bra, men se den gärna tillsammans med någon!