Volvo i Umeå vill förlänga visstidsanställningar

Dela med dig

Orderingången på hyttfabriken i Umeå är så pass hög att antalet visstidsanställda har ökat till 580 personer.

Av de visstidsanställda har 380 personer jobbat de avtalsenliga tolv månaderna redan nästa vår och ska därför, enligt avtalet, erbjudas fasta anställningar.

Men företaget ville istället förlänga visstidsanställningen till arton månader.  Detta ville inte IF Metall gå med på.
Metallklubbens ordförande William Frank säger sig inte förstå varför företaget föredrar visstidsanställda framför fast anställd personal.
– Det finns ingenstans på fabriken vi har för mycket folk, vi kör snarare med låg bemanning. Om de så skulle anställa 400 personer så riskerar de ingenting.”, säger han till tidningen Dagens Arbete.

– Tyvärr lämnar Volvo Last-vagnar mycket i övrigt att önska när det gäller arbetsgivaransvar, säger Jan Hägglund, Arbetarpartiet. På grund av sin vilja att ständigt maximera vinsten vägrade företagsledningen att använda sig av avtalspensioner i samband med finanskrisen, vilket skapade mycket större problem än nödvändigt när det gäller produktionen.
– Nu borde företagsledningen lyssna på de anställda och erbjuda fast anställning åt de 380 personerna så snart som möjligt.


Dela med dig