1 Maj med Arbetarpartiet

13:00 Livesänd manifestation

Manifestationen innehöll ett antal korta appeller om behovet av att rusta upp sjukvård och äldreomsorg, samt försvara anställningstryggheten.

15:00 Webbsänt anförande

Arbetarpartiets ordförande Jan Hägglund presenterade partiets ideologi, politik i övergripande frågor och planer för framtiden. Därefter följde en kortare frågestund.